impressie afbeelding

Dit deden we in 2017

27 juni 2018

Het online jaarverslag 2017 van Actium is beschikbaar. Ook in 2017 hebben we ons ingezet voor betaalbaar en prettig wonen, in de stad en op het platteland. Actium heette 1337 nieuwe huurders welkom, leverde 146 nieuwe woningen op en voerde planmatig onderhoud uit bij 3.186 woningen. En aan 340 woningen hebben we groot onderhoud verricht. De bewoners hadden hierbij veel inspraak in de planvorming en de keuze van de aannemer en het ontwerp. Ook is weer een flinke slag gemaakt in de verduurzaming van onze woningen. In september plaatsten we het 30.000ste zonnepaneel op één van onze huurwoningen! Ondanks deze forse investeringen hield Actium het wonen betaalbaar voor haar klanten. We voerden in 2017 geen huurverhoging door voor onze primaire doelgroep.

Strategisch koers die kleur geeft aan alles wat we doen

Naast het afronden van het ondernemingsplan, hebben we in 2017 ook een nieuwe koers voor de komende jaren vastgesteld. We blijven continu werken aan ‘een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst’. De leidraad daarvoor is vastgelegd in onze strategische koers 2018-2021`Wij zijn Actium'. Een koers die past bij de organisatie die we zijn geworden. Een organisatie die verantwoordelijkheid durft te nemen en in staat is om professioneel met speelruimte om te gaan. Onze koers is daarmee een kompas dat richting geeft aan de keuzes die we maken en de activiteiten die we uitvoeren.

Een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst

Vanaf 2018 werken we volgens de leidraad van deze duurzame koers aan een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst. Onze missie en pijlers hebben we vertaald naar onze reguliere werkzaamheden. Daarnaast hebben we drie meerjarenprogramma’s vastgesteld op het gebied van wonen, welzijn & zorg, duurzaamheid en vernieuwend handelen. Binnen deze programma’s zijn de verschillende activiteiten gebundeld om de integraliteit van deze activiteiten te borgen. Meer weten? Bekijk hier het jaarplan 2018.