impressie afbeelding

Beperkte huurverhoging voor huurders van Actium

24 april 2019

24 april 2019

Evenals voorgaande jaren, weet woningcorporatie Actium ook dit jaar de jaarlijkse huurverhoging bescheiden te houden. De meeste huurders (98%) krijgen een huuraanpassing van 1,7%. Actium heeft dit besloten na overleg met haar huurdersplatform MEVM. De jaarlijkse huuraanpassing is nodig om de stijgende kosten van het onderhoud en de verbetering en verduurzaming van de huurwoningen te kunnen betalen. Ook dit jaar is betaalbaar wonen voor huurders met de laagste inkomens weer het uitgangspunt.


De woningcorporatie heeft voor iedere woning een streefhuur vastgesteld. Dit is de huurprijs die passend is voor de kenmerken van de woning. Huurders met een woning die nu onder de streefhuur ligt, krijgen een huurverhoging van 1,7%. Dit is vrijwel gelijk aan de inflatie, waardoor de woonlasten voor huurders verhoudingsgewijs niet toenemen. Voor huurders met een hoger inkomen (jaarinkomen boven € 42.436,-) wordt een hoger percentage in rekening gebracht, waarmee deze woningen versneld naar de streefhuur toe gaan.

Forse daling woningontruimingen

Actium voert al jaren een zeer gematigd huurverhogingsbeleid, net als veel andere Drentse corporaties. De huurverhogingen in deze provincie zijn de laatste jaren dan ook de laagste van Nederland. Marcel van Halteren (manager klant & strategie Actium): “Naast het beperken van de jaarlijkse huurverhoging en het verduurzamen van de woningen investeren we ook op andere manieren om het wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Zo helpen we huurders op de vaste lasten te besparen door de inzet van de VoorzieningenWijzer. Ook boeken onze energiecoaches mooie resultaten.” Onder andere dankzij de inzet van deze maatregelen weet de woningcorporatie het aantal ontruimingen op basis van huurachterstand fors terug te brengen (12 ontruimingen in 2018). Hiermee daalde het aantal ontruimingen ten opzichte van 2014 met maar liefst 70%.

De huurders van Actium zijn inmiddels allemaal schriftelijk geïnformeerd over de huurverhoging die zij dit jaar krijgen. Bij deze brief zit een bijlage waarin het puntensysteem wordt uitgelegd waarmee de overheid de maximale huurprijs van een woning bepaalt. De huren van Actium zitten in alle gevallen onder deze maximale huurprijs.