impressie afbeelding

Aantal huisuitzettingen Actium daalt in 5 jaar van 48 naar 5

18 december 2019

In 2014 hadden we nog 48 huisuitzettingen. In december 2019 staat de teller op 5, een daling van bijna 90 procent. Daarmee horen we bij de corporaties met het laagste aantal uitzettingen in Nederland. We zijn er trots op dat ons beleid, dat vooral inzet op preventie, tot deze sterke daling leidde. Voor 2020 is het doel om onder die 5 huisuitzettingen uit te komen.

De belangrijkste oorzaak voor een huisuitzetting is huurachterstand. De rechter bepaalt in alle gevallen of een huisuitzetting mag. Jos Kruit teammanager Wijken: “We doen er alles aan om een huisuitzetting te voorkomen. Daarom zetten we ieder jaar in op nul huisuitzettingen. Een uitzetting is voor ons echt de allerlaatste stap. Als dit gebeurt is er al heel veel werk verzet. In de meeste gevallen lukt het ons om een huisuitzetting te voorkomen. Dat laten de cijfers ook zien en daar zijn we trots op.” 

Huurachterstand voorkomen

In het geval van huurschulden voeren we een preventief beleid. Dit heet vroegsignalering. Op het moment dat iemand (vaak) te laat betaalt of een maand huur mist, is er meteen persoonlijk contact. “Zo verlagen we de drempel die bewoners vaak voelen om hulp te vragen. Tegelijkertijd voorkomen we dat iets wat nog geen probleem is, een probleem wordt,” aldus Jos Kruit. 

Oplossingen

We bieden oplossingen als een betalingsregeling, maar bijvoorbeeld ook een budgetcursus. Waar nodig is er andere hulp, bijna altijd in samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties. De voorzieningenwijzer is hier een mooi voorbeeld van. Deze zetten we in samenwerking met onze partners steeds meer in. Aan de keukentafel kijkt een consulent  van bijvoorbeeld Actium samen met de bewoner naar de mogelijkheden voor toeslagen en besparingen op verzekeringen en energielasten. Gemiddeld levert dit de bewoner een besparing van € 600,- per jaar op.

Persoonlijk contact maakt het verschil

Sinds dit najaar werken we met een nieuw programma dat tachtig procent van de incassowerkzaamheden volledig automatiseert. Ook helpt het programma om bewoners op verschillende manieren te bereiken, waardoor bewoners nog gerichter hulp krijgen. “Door deze automatisering  kunnen we nog meer investeren in persoonlijk contact en maken we nog meer het verschil,” vertelt Kruit.  “Ik ben ervan overtuigd dat de rek er nog niet uit is. Ik verwacht dat we volgend jaar minder dan 5 huisuitzettingen hebben. Zo komen we steeds dichter bij die nul.”